Daily Archive maaliskuu 23, 2019

Helsingin väestörakenne

Väestörakenne kuvaa väestön ikäjakaumaa ja sitä kutsutaan myös väestön ikärakenteeksi. Se mitataan yleensä kokonaisten riippuvuussuhteiden mukaan, mikä on alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden riippuvaisen väestön kokonaismäärä suhteessa työikäisen väestön määrään.

Lue lisää

© 2021 Kaupunki Uutiset