Miten Suomi löysi ratkaisun asunnottomuusongelmaan

Miten Suomi löysi ratkaisun asunnottomuusongelmaan

Euroopassa kodittomien määrä kasvaa huikeasti. Järkyttävimmät luvut tulevat Luxemburgista, Irlannista, Tanskasta ja Kreikasta. Tilastojen mukaan Luxenburgin kodittomien määrä on kasvanut 61% neljässä vuodessa, Irlannissa 59% vain yhdessä vuodessa, Tanskassa huikeat 85% viimeisen kuuden vuoden aikana ja Kreikassa nousua on viiden vuoden aikana ollut 75%. Suomi on EU:n maista ainoa, jolla ei ole asunto-ongelmaa, Asunto Ensin -hankkeen myötä, jonka ansiosta Suomi on onnistunut poistamaan huomattavan määrän pitkäaikaisia kodittomia ihmisiä kaduilta, ja löytäneet heille sen sijaan pysyvän lämpimän asunnon. Tämä on herättänyt huomiota muualla Euroopassa, jossa kodittomien määrä nousee vuosittain. Puhuimme Y-säätiön toimitusjohtajalle Juha Kaakiselle, joka tarjoaa 16 300 edullista asuntoa kodittomille Suomessa,  saadaksemme lisätietoja:

Mikä Asunto Ensin on?

Suomi onnistui tässä tarjoamalla kodittomille ihmisille pysyvän asunnon heti kun he joutuvat kodittomaksi, sen sijaan että aikaa hukataan pitkiin paperityöprosesseihin ja eri palveluiden kautta tarpomiseen, jotka saattavat lopulta johtaa majoituksen myöntämiseen. Asunto Ensin tarkoittaa asunnottomuuden lopettamista sen hallitsemisen sijaan. Perusajatuksena on tarjota pysyvää asuntoa ja tarvittavaa tukea kodittomille ihmisille tilapäisen majoituksen sijaan hostellissa tai turvapaikoissa hätätapauksissa. Pysyvä asunto tarkoittaa itsenäistä vuokra-asuntoa, jossa on oma vuokrasopimus. Asunto Ensin käytännön kautta ihmisten ei tarvitse ansaita oikeuttaan asuntoon todistamalla heidän kykyään hallita elämäänsä. Sen sijaan heille tarjotaan vakaa koti ja räätälöityä tukea. Asuinpaikka tulisi olla kaikkien oikeus, ei palkinto joka on ensin ansaittava.

Miten se on toiminut Suomessa?

Vuodesta 2008 lähtien Suomen asunnottomuusstrategia perustuu Asunto Ensin -malliin valtion, kuntien ja kansalaisjärjestöjen välisen erityisen yhteistyön tuloksena. Investoinnit on tehty kohtuuhintaisten asuntojen hankkimiseksi ja turvakoteja on muutettu tuetuiksi kunnollisiksi asunnoiksi. Uusia palveluja ja auttamistapoja on kehitetty vastaamaan yksittäisten vuokralaisten erilaisia tarpeita. Suomessa on ollut vahva poliittinen tahto etsiä uusia ratkaisuja asunnottomuuteen. Hankkeen aloittamisaikoina yleisöltä ilmeni muutamia huolestuneita reaktioita uusien asuntojen ja palveluiden sijaintiin liittyen, mutta näistä huolista päästiin yli avoimen vuorovaikutuksen avulla lähiöiden kanssa.

Kuinka Asunto Ensin -hanke toimii taloudellisesti?

Avainasemassa on kohtuuhintaiset asunnot ja tuen tarjoaminen. Lisärahoitus, jonka valtio on myöntänyt asuntoihin ja palveluihin on kannustanut kuntia panemaan Asunto Ensin -mallin täytäntöön. Vuokralaiset maksavat vuokran ja ovat oikeutettuja saamaan asumistukea. Tuloistaan riippuen, he saattavat osallistua palveluiden kustannuksiin. Loput kustannuksista kunta maksaa. Kunnat myös tarjoavat tukea itse tai ostavat tukipalveluita muilta tukipalveluita tarjoavilta  palveluntarjoajilta, lähinnä kansalaisjärjestöiltä. Vakaat elinolot mahdollistavat valtavirran palveluiden käytön kalliiden hätä- ja pelastuspalveluiden sijaan. Tämä säästää rahaa pitkällä aikavälillä.

Kansallisen strategian painopiste oli alusta lähtien selvä. Kaupunkikohtaiset toteutussuunnitelmat sisälsivät konkreettisia tavoitteita ja resurssit niiden täyttämiseksi, jonka ansiosta mallin toteuttamisessa ei ilmennyt merkittäviä ongelmia. Asenteiden muuttamista varten oli kuitenkin tehtävä jonkin verran töitä. Esimerkiksi joillain kansalaisjärjestöillä oli vaikea hyväksyä ehdottomien asuntojen tarjoaminen kodittomille, jos he olivat aikaisemmin työskennelleet erilaisten arvojen kanssa.

Kuinka helposti mallia voidaan jäljitellä muissa maissa?

Asunto Ensin -mallin voi jäljitellä vaikka asuinolot voivat vaihdella maasta maahan eri puolilla Eurooppaa. Pysyvän kodin tarjoaminen kodittomille ihmisille tulisi olla tavoite tilapäisten ratkaisujen sijaan. Kaikkiin elämäntilanteisiin ei ole pikakorjausta, mutta vankka pohja tarjoaa perustan, jolla parannetaan asunnottomien hyvinvointia. Muutoksen ensimmäinen askel on asenteiden muutos. Suomessa tämä on ollut kansallinen strategia, ei paikallishanke. Tämä uusi lähestymistapa ja vakuuttavat tulokset ovat herättäneet laajaa kiinnostusta myös kansainvälisesti. Malli on harkinnassa yhdistyneessä kuningaskunnassa, jota yhteisösihteeri Sajid Javid käsittelee.

Kirjailijasta

Simo administrator

© 2021 Kaupunki Uutiset